Αναμείνατε ολίγον τι
Επιστήμες

Μελέτη παρουσιάζει δύο νέες αποτελεσματικές μεθόδους ανάπτυξης δεξιοτήτων για ενήλικες με αυτισμό

Μελέτη παρουσιάζει δύο νέες αποτελεσματικές μεθόδους ανάπτυξης δεξιοτήτων για ενήλικες με αυτισμό

Νέα έρευνα του τμήματος Ψυχιατρικής και της Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του πανεπιστημίου του Pittsburgh παρουσιάζει δύο νέες προσεγγίσεις που φαίνεται πως βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ενηλίκων στο φάσμα του αυτισμού.

Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες και έχει σημειωθεί πρόοδος στον έγκαιρο εντοπισμό και στις παρεμβάσεις στα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, λίγες προσπάθειες μέχρι σήμερα έχουν επικεντρωθεί σε παρεμβάσεις για ενήλικες. Αυτά τα άτομα, αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σε όλη την ενηλικίωση, συμπεριλαμβανομένης της ανεργίας, της κοινωνικής δυσλειτουργίας και της συχνά χαμηλής ποιότητας ζωής. Πιστεύεται, ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό στην επεξεργασία και την κατανόηση πληροφοριών, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στις δυσκολίες αυτές κατά την ενήλικη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Η νέα εξαετής μελέτη, “Θεραπεία γνωστικής ενίσχυσης για ενήλικες με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού: Αποτελέσματα 18μηνης τυχαιοκρατικής κλινικής δοκιμής”, περιελάμβανε 54 ενήλικες και καθοδηγούταν από τους Shaun Eack, Ph.D., MSW, τον David E. Epperson, καθηγητή Κοινωνικής Εργασίας και Ψυχιατρικής και τη Nancy Minshew, MD, καθηγήτρια ψυχιατρικής και νευρολογίας.

Η μελέτη εξέτασε δύο προσεγγίσεις: τη θεραπεία γνωστικής ενίσχυσης (CET) και την εμπλουτισμένη υποστηρικτική θεραπεία (EST).

Η προσέγγιση CET επικεντρώθηκε στη βοήθεια των ενηλίκων να βελτιώσουν τη σκέψη τους και την κοινωνική τους κατανόηση μέσω ασκήσεων που βασίζονται σε υπολογιστή – σχεδιασμένες να βελτιώνουν την προσοχή, τη μνήμη και την επίλυση προβλημάτων – σε συνδυασμό με ασκήσεις μικρών ομάδων, που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα άτομα να δουν την οπτική των υπολοίπων και να κατανοήσουν καλύτερα τις κοινωνικές καταστάσεις τις οποίες βιώνουν.

Το μηχανογραφημένο μέρος της θεραπείας δόθηκε σε ζευγάρια ενηλίκων με αυτισμό ώστε να βελτιώσουν τις νευρογνωστικές ικανότητές τους, όπως είναι η προσοχή και η νοητική ευελιξία – οι οποίες είναι σημαντικοί πρόδρομοι σε δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου που εμπλέκονται στην επίλυση προβλημάτων, στον αυτοέλεγχο και στην κοινωνική επικοινωνία.

Μετά από αρκετούς μήνες κατάρτισης στον υπολογιστή, τα ζεύγη συμμετεχόντων εντάχθηκαν σε μια μικρή ομάδα επικεντρωμένη στην κοινωνική γνώση και τις ικανότητες σκέψης που εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση με άλλους και στην επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες απασχολήθηκαν με τις μηχανογραφικές και ομαδικές δραστηριότητες για περίπου τρεις ώρες την εβδομάδα.

Η δεύτερη προσέγγιση (EST), εφαρμόστηκε για μια ώρα την εβδομάδα, κατά την οποία οι συμμετέχοντες έμαθαν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και το άγχος τους, να βελτιώνουν τις κοινωνικές τους ικανότητες και να αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα. Η EST βασίζεται σε παραδοσιακές πρακτικές ψυχοθεραπείας -όπως η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία- και χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους ενήλικες με αυτισμό να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων.

Η θεραπεία παρείχε επίσης εκπαίδευση για να βοηθήσει τους ενήλικες με αυτισμό να κατανοήσουν την κατάστασή τους – η οποία ήταν ένας επιπλέον στόχος της ομάδας CET – καθώς πολλοί ενήλικες δεν έχουν εκπαιδευτεί για τη φύση του αυτισμού, τη θεραπεία και τις προκλήσεις που παρουσιάζει στην ενηλικίωση. Οι συμμετέχοντες  που ακολούθησαν είτε τη θεραπεία CET είτε την EST ομαδοποιήθηκαν τυχαία.

Τα ευρήματα της μελέτης που δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση Autism Research, αποκάλυψαν ότι μετά από 18 μήνες θεραπείας, οι ενήλικες με αυτισμό που έλαβαν τη θεραπεία CET παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη νευρογνωστική λειτουργία – ιδιαίτερα στην προσοχή και την ικανότητά τους να επεξεργάζονται γρήγορα πληροφορίες. Αυτά τα γνωστικά οφέλη βοήθησαν ορισμένους συμμετέχοντες να είναι πολύ πιο παραγωγικοί. Περαιτέρω βελτιώσεις παρατηρήθηκαν επίσης στην κοινωνική γνώση και την κοινωνική κατανόηση.

Στους συμμετέχοντες που έλαβαν τη θεραπεία EST, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στις κοινωνικο-γνωστικές συμπεριφορές. Ωστόσο, χρειάστηκαν σχεδόν εννέα μήνες για να εμφανιστούν τα οφέλη αυτά σε σύγκριση με τους ενήλικες που έλαβαν τη θεραπεία CET, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εντατικότερη εκπαίδευση που προσφέρει αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της βελτίωσης.

Ο Eack αναφέρει ότι πολλές προηγούμενες παρεμβάσεις για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού έχουν περισσότερο συμπεριφορική φύση, χωρίς όμως να επικεντρώνονται στην προσπάθεια βελτίωσης των βασικών γνωστικών προκλήσεων – κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Ο αυτισμός μπορεί να είναι πιο περίπλοκος για τους ενήλικες επειδή ο κόσμος των ενηλίκων εμπεριέχει νέες προκλήσεις“, δήλωσε ο Eack. “Τα δίκτυα υποστήριξης για παιδιά, όπως η ειδική εκπαίδευση και η βοήθεια που λαμβάνουν από το σχολείο, απλά δεν υπάρχουν για τους ενήλικες. Ελπίζουμε ότι αυτή η μελέτη θα αποτελέσει την αρχή για τη δημιουργία αποτελεσματικών θεραπειών για ενήλικες με αυτισμό“.

Αυτή η κλινική δοκιμή συγκριτικής αποτελεσματικότητας παρείχε δύο νέες προσεγγίσεις για το 50 τοις εκατό των ενηλίκων με αυτισμό που έχουν μέση ή ανώτερη νοημοσύνη“, δήλωσε η Minshew.Είναι επίσης πιθανό ότι άτομα που δεν έχουν αυτισμό αλλά έχουν κοινωνικά, συναισθηματικά ή προβλήματα στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων μπορεί να ωφεληθούν από αυτές τις δύο θεραπείες, ανέφερε.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας με τις υποτροφίες MH-85851, MH-95783, RR-24154 και HD-55748.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το geekd.gr παρέχει μέσα από την αρθρογραφία του πληροφορίες βασισμένες σε επιστημονικές πηγές. Δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Το παραπάνω άρθρο και όποιο αντίστοιχο περιεχόμενο, δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τις συμβουλές γιατρών ή άλλων επιστημόνων υγείας. Πάντα να ζητάτε τη συμβουλή ενός ειδικού σχετικά με την κατάσταση σας. Ποτέ μην παραβλέπετε την ιατρική συμβουλή ή να καθυστερήσετε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό, με αφορμή κάτι που έχετε διαβάσει σε αυτή την ιστοσελίδα.

Πηγή

University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences. “Cognitive enhancement therapy improves outcomes for adults with autism.” ScienceDaily. ScienceDaily, 7 February 2018.

Μοιραστείτε το άρθρο

The following two tabs change content below.

Γιώτα Ζώτου

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάθε προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση, που έχει σαν στόχο την διευκόλυνση της καθημερινότητας του ανθρώπου άπτεται των ενδιαφερόντων μου. Μέσα από αυτό το site λοιπόν θα μοιραζόμαστε ερευνητικά δεδομένα και εξελίξεις που αφορούν στις επιστήμες και την τεχνολογία, τα οποία έμμεσα ή άμεσα μας αφορούν και αξίζει να γνωρίζουμε.

Αφήστε ένα σχόλιο

Επιλογές της ομάδας
σκίτσο του Άλμπερτ Αϊνστάιν
Πώς τα μυστικά των πρώτων αριθμών κάνουν τον κόσμο μας ασφαλέστερο
Πώς ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περιφέρεια της Γης πάνω από 2000 χρόνια πριν;
Τι θα γινόταν αν ο αυτισμός ήταν ... υπερδύναμη;
Εκπληκτικές φωτογραφίες του Cassini λίγο πριν τη συντριβή του στον Κρόνο